วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อจำแนกประเภทของนิทานพื้นบ้านล้านนาสำหรับเด็ก เยาวชน และ ผู้ใหญj
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านล้านนาสำหรับเด็กทั้งในด้านรูปแบบการนำเสนอ และคุณค่าของนิทานพื้นบ้านล้านนาสำหรับเด็ก  เยาวชน และ ผู้ใหญ่
  3. เพื่อศึกษาค่านิยม กลวิธีการอบรมเด็กของชาวล้านนา วิธีคิดของชาวล้านนา  และสภาพสังคมจากนิทานพื้นบ้านล้านนาสำหรับเด็ก เยาวชน และ ผู้ใหญ่
  4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่นิทานพื้นบ้านล้านนาสำหรับเด็ก เยาวชน และ ผู้ใหญ่
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s